Ära pelga küsida, saada meile kiri ning leiame koos lahenduse!

  Leanest MES

  Kõike, mis tegelikkuses toimub tootmispinnal, korraldab ja jälgib MES (ehk inglise keeles Manufacturing Execution System) süsteem.

  Leanest MES kasutajal on mugav, spetsiaalselt nende töökeskuse jaoks loodud kasutajaliides, mille kaudu saab juhiseid ning anda tagasisidet töö teostamisest. Raporteerimisinfot võib lugeda ka otse seadmete anduritelt ja kontrolleritelt ilma kasutajate sekkumiseta.

  Oluline on ka info talletamine ja selle kasutamine edasiste otsuste tegemisel. MES kontrollib planeerimisloogika paikapidavust ning tehnoloogiliste andmete õigsust. Plaan ilma tegelikkuse peegelduseta on staatiline ja võib osutuda seetõttu elukaugeks ja mitte täidetavaks. MES ülesandeks on plaani ellu äratamine ja selle elujõulisuse kontroll ehk kas plaan on realistlik ning optimaalne realiseerimiseks tootmispinnal. Kõik vastuolud plaani ja tegelikkuse vahel on juhtkonnale heaks indikaatoriks – kuskil tuleb midagi muuta, ümber korraldada või andmeid täpsustada.

  Seda protsessi võib nimetada tootmisprotsessi lihvimiseks, mille lõpptulemusena saavutame olukorra, kus müügi poolt sisestatud nõudluse alusel genereeritakse toomispinnale automaatselt töökäsud ilma manuaalse sekkumiseta. Tehnoloogid ja planeerijad vabanevad rutiinsest andmetöötlusest ning saavad tegeleda MES tagasisidest saabunud info baasil tehnoloogiate täienduste või uute kirjeldamisega.

  Miks Leanest MES?

  Leanest MES on tarkvara, mis võimaldab seadistada erinevate ettevõtete tootmislahendusi, kasutades ühte ja sama baastarkvara. See tähendab, tarkvara arhitektuur ja üldine äriloogika on olemas ja seda ei ole vaja kliendi jaoks kohendada. Kõik tootmiseks vajalikud äriprotsessid seadistatakse kliendi jaoks, jaotades nad spetsiifilisteks alltegevusteks ja etappideks. Kliendikeskse arenduse alla kuuluvad vaid eripärased ekraanivormid ja väljundid, mille kaudu toimub suhtlus lõppkasutajaga.

   

  Toote info kogumine

  Leanest MES säilitab kogu toote ajaloo. Koondatakse kokku tootega seotud parameetrid, kvaliteedinäitajad, tööde läbimineku ajad, spetsifikatsioonid. Vajadusel seotakse info konkreetse toote partii või seeria külge.

  Toote infot saab kasutaja ise dünaamiliselt seadistada sõltuvalt sellest, mis andmeid kogutakse ja kuidas seda hilisemalt kasutatakse. Rakendus pakub hilisemat info analüüsi ja statistikat võimalust erinevate protsesside etappide ning alltoodete kohta.

  Tootmise jälgimine

  Töökeskuste jaoks optimeeritud kasutajaliides
  Igal töökeskusel tootmises on omad töökorralduslikud eripärad ja nõudmised andmete esitamisel ja raporteerimisel. Leanest MES süsteemis on võimalik kõikide nende soovidega arvestada disainides iga erivajaduse jaoks optimeeritud kasutajaliidese. Mugav kasutuskeskkond lubab töötajal keskenduda maksimaalselt oma peamisele tootmistegevusele ilma infotöötlusele aega raiskamata.
  Tööde esitamine
  Tootmisoperaatoritele kuvatakse tööd vastavalt seadistatud ajaperioodile ja detailsusele. Tööd on järjestatud vastavalt planeeritud ajalisele järjekorrale. Töö detailvaates esitatav info disainitakse iga ettevõtte (ettevõtte töökeskuse) jaoks eraldi, lähtudes konkreetsetest vajadustest, tagades mugava ja optimaalse kasutajaliidese töötamisel tootmisandmetega.
  Töötulemi raporteerimine
  Õige ja täpne tagasiside on väga oluline hindamaks töödega tähtajas püsimist ning on aluseks plaaniliste normatiivide kontrollimisel ja korrigeerimisel. Operaatori poolt detailse tagasiside sisestamine on mugav ja kiire, see toimub sujuvalt tavapärast tootmistööd segamata. Sarnaselt tööde esitamisega on Leanest MES tööga seotud tagasiside iga ettevõtte ja töökeskuse vajadustele kohandatav, tagades optimaalse töö tarkvara kasutajaliidesega.
  Paralleeltöö raporteerimine
  Vastavalt seadistatud õigustele võib operaator töötada korraga mitmes töökeskuses. Tööaja ja omahinna arvestamisel arvutab süsteem välja ajalised proportsioonid lähtudes ühel ja samal ajal töös olevatest operatsioonidest.
  Kvaliteedi spetsifikatsioonide raporteerimine.
  Lisaks tootmisaegade ja koguste raporteerimisele on võimalik raporteerida kvaliteediga seotud spetsifikatsioone nagu keskkonnatingimused töö protsessimise ajal, masinate tööparameetrid, toote dimensioonid või muud kvaliteedi jaoks olulised omadused.
  Tootepartii tegelik omahind.
  Iga tootepartii jaoks arvutab MES süsteem välja tegeliku omahinna. Partii omahind on jaotatud omahinna komponentideks, mis on vastavalt vajadusele kasutaja poolt defineeritavad. Omahinnakomponendid võivad olla erinevat tüüpi vastavalt omahinna tekkimise iseloomule.
  Andmete repositoorium
  Tootmispinnal sisestatud andmed logitakse kõikides spetsifitseeritud detailides, mille tulemusena tekib ettevõtte jaoks mahukas ja oluline infobaas, mis on aluseks: * statistiliste väljavõtete korraldamisel; * infovahetusel teiste tarkvarasüsteemidega (laoarvestus, palgaarvestus); * toote tegeliku omahinna arvestamisel; * plaanilise ja tegeliku omahinna võrdlemisel; * tüki- ja ajatöö arvestamisel; * ressursside normatiivide kontrollimisel.