Ära pelga küsida, saada meile kiri ning leiame koos lahenduse!

  Asprova APS

  Asprova Corporation asutati Jaapanis 1994. aastal eesmärgiga arendada välja kõige arenenum planeerimissüsteem, mis on mõeldud spetsiaalselt “just-in-time” tootmiseks.

  Üheks võtmeteemaks tootmise korraldamisel on tootmisplaan. Pole plaani, pole ka tootmist – pole midagi jälgida ega kedagi kontrollida. Ilma plaanita ei suudaks me anda vastuseid tarneaegade kohta, puuduks sisend materjalide tarneplaani koostamiseks. APS planeerimine annab need vastused kiiresti ja automaatselt ning teeb seda optimaalsel viisil pannes paika tööde õige järjekorra ja parima ressursside kasutamise viisi.

  Tootmisplaani koostamine toimub eelseadistatud algoritmide alusel, võttes arvesse tekkivaid pudelikaelu. Tootmisplaani koostamine on automaatne ning viiakse läbi sõltuvalt tootmisplaani mahukusest loetud sekundite või minutitega.

  Lisaks ressursside optimaalsele kasutusele tootmispinnal hoitakse kokku ka tohutu ajaressurss elimineerides administratiiv-rutiinsed tegevused tootmisplaani muutmisel, mille tingivad:

  • kliendipoolsed nõudluse korrigeerimised – kogused ja tarneajad;
  • mitteplaanilistest seisakutest tingitud hilinemised;
  • plaanist ettejõudmine, mis võimaldab võtta vahele kiirtellimusi;
  • inventuuridest tingitud laojääkide muutused;
  • hilinemine materjalide tarnetes.

  Samuti jäävad ära erinevate tootmisosakondade sisesed ja vahelised igapäevased koosolekud tegevuste kooskõlastamiseks, sest APS planeerimine juba arvestab erinevate töökeskuste WIP- ja pooltoodete sisend-väljund seoseid ja koostab kogu tehast hõlmava tervikliku plaani.

  Saavutatavad võidud

  • Asprova pole mitte ainult tootmise planeerimise vahend vaid ka tootmise Lean juhtimise vahend, mis aitab vähendada kulusid
  • Suurepärane investeeringu tasuvus – kasvatab kasumit, parandab rahavoogusid ja likviidsust
  • Enamikes ettevõtetes saavutatakse investeeringu tasuvusaeg 12 kuud (tihtipeale oluliselt kiiremini)
  • Töötajate ja masinate tootlikkuse paranemine
  • Läbivusaegade lühenemine
  • Laoseisude vähenemine
  • Kiirem ja paindlikum klientide nõudluse rahuldamine
  • Viivitamatu tagasiside tarneaegadest
  • Paranenud võimekus tootmishäiretele reageerimisel
  • Süstematiseeritud planeerimismeetodid ja rutiinse töö automatiseerimine

  Miks Asprova APS?

  Automatiseeritud planeerimine
  Pole võimalik koostada optimaalset plaani käsitsi. Kõikvõimalikke kombinatsioone ja võimalusi on nii palju, et see ei ole inimmõistuse jaoks hoomatav. Asprova on lahendust, mille kaudu seadistatakse ettevõtte tootmisest lähtuv etapiviisiline planeerimisloogika. Igas etapis vaadeldakse ühte töökeskust ning koostatakse selle jaoks optimaalne plaan, mis on omakorda lähtepositsiooniks järgmise töökeskuse plaani koostamisel. Käivitades ühe nupuvajutusega kogu tehase planeerimise, läbitakse tegelikkuses kõik planeerimisetapid automaatselt seadistatud järjekorras.
  Ressursside hindamine
  Asprova oskab määrata, millisel viisil on ressursside kasutus kõige efektiivsem konkreetses tootmissituatsioonis ning määrab vastavalt sellele iga planeerimisetapi jaoks parima ressursi võttes arvesse ressursi koormatust, minimeerides seadistusaega ja ooteaega tööoperatsioonide vahel ning kontrollides tellimuse võimalikku hilinemist.
  Tööde järjekorra optimeerimine
  Tööde järjekorra määramine toimub seadistatavate reeglite alusel, mis võtavad arvesse näiteks tellimuse või kliendi prioriteetsust, tarnetähtaega või ükskõik milliseid muid tööga seotud spetsifikatsioone. Tulemuseks on iga ressursi põhiselt otimeeritud tööde järjekord, mis minimeerib toote summaarset tootmisaega ning toimib sünkroonis kõikide teiste tehase tööprotsessidega.
  Ülikiire planeerimismootor
  Tootmisplaani koostamine kogu tehasele võtab aega sekunditest kuni loetud minutiteni. Kiire tagasiside planeerimisest võimaldab kiiresti reageerida klientide päringutele ning võimalikele seisakutele tootmises.
  Tööde grupeerimine
  Olukordades, kus ühes töökeskuses tuleb täita palju sarnaseid väikseid tööoperatsioone, on mõistlik nad grupeerida üheks nn koondoperatsiooniks. Selline lähenemine mitte ainult ei lihtsusta planeerimist vaid võimaldab ka tootmises hiljem raporteerida ühe liigutusega kõik tööd korraga. Näiteks, kui töökeskuses tuleb puurida ühe ja sama puuriga sadu detaile, mis võivad kõik olla seotud erinevate toodete ja tellimustega.
  Plaaniliste hooldustööde korraldamine
  Tootmises on reeglina palju masinaid ja seadmeid. Et oleks tagatud nende normaalne, ohutu ja riketeta töö, vajavad nad kõik hooldust. Lihtsamal juhul on hooldus perioodiline (nt. igal esmaspäeval või kuu viimasel tööpäeval), keerulisematel juhtudel tuleb lugeda töötunde või töödeldud koguseid. Viimane olukord on reeglina ressursisäästlikum, sest alati ei ole optimaalne hooldada masinat väiksema koormuse korral sama tsükliga mis suurema koormuse korral. Asprova vaatleb hooldust kui tavalist masinale omistatud tööoperatsiooni. Lugedes eelmisest hooldusest alates masina poolt tehtud töötunde ja koguseid, oskab ta õigele hetkele planeerida järgmise hoolduse nihutades järgnevaid töid vajadusel automaatselt edasi. Hooldusega saab siduda vajalike materjalide sisseostu ja hooldustööliste planeerimise.
  Simulatsioonid
  Tootmisplaani simuleerimine on vajalik olukordades, kui me tahame hinnata erinevaid stsenaariume nii pikemas kui lühemas perspektiivis. Mis juhtub siis kui näiteks muuta töögraafikuid, muuta töövahetuste arvu, investeerida uutesse seadmetesse. Selliste muudatuste sisseviimine ja simulatsiooni käivitamine võtab aega hetke, mille järel saame koheselt võrrelda simulatsiooni aktuaalse plaaniga. Kui palju muutusid toote summaarsed tootmisajad, ressursside koormused, õigeaegse tarne protsent jne
  Visualiseerimine
  Tootmisplaan on kompleksne ja keerukas andmekogum, kus tööoperatsioonid on seotud omavahel ja samal ajal ka ressurssidega. Ressursid ei tohi olla ülekoormuses ning paralleelressursside korral peavad kõik ühel ja samal ajal olema vabad ning saadaval. Realistlik tootmisplaan, mis võtab arvesse kõiki toodete ja ressurssidega seotud nüansse, on tohutu andmekogum, mida tabeltöötluse vahenditega kontrollida ja hinnata on raske kui mitte lootusetu. Asprova pakub erinevaid visuaalseid diagramme ja graafikuid, kus kasutaja saab ise määrata, kuidas teda huvitavaid andmeid kuvatakse. Näiteks esitada kõik lõpptähtajas hilinevad klienditellimustega seotud tööoperatsioonid punaselt, kusjuures vähemhilinevad heledama rohkem hilinevad tumedama tooniga. Selline visuaalne kontroll võimaldab kiiresti jälile saada võimalikele probleemidele ja vigadele.

  Juurutamine

  Juurutamise võti peitub meeskonnas.

  Ei piisa ainult heas Asprova tundmises, tuleb peensusteni tunda tootmist. Vaata lähemalt www.asprova.eu

  Eestis esindab ja müüb Asprovat Leanest OÜ.